Waarom taxatie van een oldtimer, klassieker of jong-klassieker?

Mijn taxaties geschieden conform het gestelde in artikel 960 burgerlijk wetboek nr. 7. Dit betekent dat een verzekeraar die een object verzekert op basis van zo’n taxatie, als waarde vóór het ontstaan van de schade de waarde aanhoudt die in het taxatierapport is vastgelegd. 
Dit voorkomt dat bij een eventuele schade of totaal verlies geharrewar over de dagwaarde ontstaat met een door een verzekeraar ingeschakelde schade-expert die van de achtergrond van het object niets weet en, in het geval van brand of diefstal, niets kan weten over de waarde voor het evenement.

Over het algemeen heeft een taxatierapport een geldigheidsduur van 30 tot 36 maanden, afhankelijk van de regels van de betrokken verzekeraar. Als verwacht wordt dat de waarde van het object stijgt, is het verstandig opdracht tot een tussentijdse hertaxatie te geven.